Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy | INFORMATOR
22073
blog,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

GMINA KOCMYRZÓW -LUBORZYCA REALIZUJE PROJEKT PN. „PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO”

Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt:

pn. „Przedszkole dla każdego”

w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r

Projekt skierowany jest do następujących uczestników:

 1. dzieci w wieku 3-5 lat

 2. nauczyciele Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie

 3. Rekrutacja do nowych oddziałów Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie odbędzie się na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe.

 4. Rekrutacja do zajęć dodatkowych odbędzie się we wrześniu 2017 r w Przedszkolu Samorządowym Wesoła Gromadka w Dojazdowie na podstawie kryteriów określonych w § 3.

 5. Udział w zajęciach wymienionych w § 2 jest bezpłatny.

 6. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w zajęciach oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

 7. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami
  i umiejętnościami

   Zasady rekrutacji uczestników do projektu „Przedszkole dla każdego”, warunki organizacji zajęć, szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników projektu określa Regulamin 

  Regulamin obowiązuje w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018R

  DO POBRANIA:

  Regulamin Rekrutacji przedszkole_Dojazdów projekt

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_Dojazdów

zgłoszenie Dojazdów

zgłoszenie nauczyciel_Dojazdów

Gmina Kocmyrzów -Luborzyca realizuje Projekt pt. „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”,

Gmina Kocmyrzów -Luborzyca realizuje Projekt

pt. „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”,

realizowany w ramach w ramach 10 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.3 edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Uczestnicy projektu „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r, które obejmuje uczestnictwo w następujących rodzajach zajęć:

1) „Eksperyment dla najmłodszych”: Będą to dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej (SP). Celem jest organizacja

kółek zainteresowań w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Dzieci uzyskają możliwość rozwoju zainteresowań zjawiskami matematyczno-przyrodniczymi, będą brać udział

w warsztatach podczas których pracować będą indywidualnie oraz w grupach 2-3 osób tworząc doświadczając i eksperymentując. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska. Metody: dominujący będzie eksperyment, zajęcia w terenie, gry logiczne, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie z zadaniem 2.

Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 6-osobowych (os.) w wymiarze 1 godz/tydzień w tym w SPL 3grupy w okresie IX2017-VI2019, w SPK 2grupy w okresie IX2017-VI2018 i 1 grupa w okresie IX2019-VI2019r.

2) „Matematyka i przyroda dla najmłodszychBędą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej (SP). Celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Dzieci uzyskają pomoc w zrozumieniu zjawisk matematyczno-przyrodniczych, nadrobią zaległości w nauce uzyskają pomoc w odrabianiu zadań. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska .Metody: eksperyment, gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, zajęcia w terenie. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie z zadaniem 1. Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 6-osobowych (os.) w wymiarze 2 godz/tydzień w tym w SPL 3grupy w okresie IX2017-VI2019,
w SPK 4grupy w okresie IX2017VI2018 i 2 grupy w okresie IX2019-VI2019r.

3) „Mały programista” Program rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania dla uczniów z klas I-III SP. Celem jest wprowadzenie dzieci w świat programowania będącego jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Dzieci uzyskają podstawowe umiejętności w zakresie programowania, będą brać udział w warsztatach podczas których poznają podstawy algorytmiki, poznają pierwsze programy do nauki programowania będą też pracować indywidualnie oraz w grupach 2-3 osób tworząc roboty z dedykowanych klocków i nauczą się je programować by wykonywały proste zadania. Metody: eksperyment, gry logiczne, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne : robot edukacyjny i dedykowane klocki do budowy robotów, wykorzystywane będą również z zadana 1 oraz pracownia komputerowa
z zadania 8. Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 6-osobowych (os.) w wymiarze 1 godz/tydzień w tym
w SPL 2 grupy w okresie IX2017-VI2019, w SPK 1grupa w okresie IX2017-VI2019.

4) „Przyjazny komputer” Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów komputerowych dla dzieci z klas I-III SP. Celem jest wzrost kompetencji informatycznych uczniów. Dzieci będą uczyć się jak wyszukiwać , filtrować i oceniać oraz zapisywać informacje, poznają sposoby komunikacji cyfrowej i zasady netykiety, dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się
w cyberprzestrzeni – w sposób dostosowany do możliwości grupy wiekowej 6-9 lat. Metody: warsztaty, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne :pracownia komputerowa z zadania 8. Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 8-osobowych (os.) w wymiarze 1 godz/tydzień w tym w SPL 3grupy w okresie IX2017-VI2019, w SPK 3grupy w okresie IX2017-VI2018 i 2 grupy w okresie IX2019-VI2019r.

5) „Matematyka przyroda – dam radę”: Będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas IV-VI SPL i SPK oraz klas I-III GimL. Celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów, lub mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Uczniowie uzyskają pomoc w zrozumieniu zjawisk i reguł matematyczno-przyrodniczych, nadrobią zaległości w nauce uzyskają pomoc w odrabianiu zadań. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska . Metody: eksperyment, gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, zajęcia w terenie. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie z zadaniem 6. Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane
w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-os. okresie IX2017r.-VI2019r. W SPK
w wymiarze 2 godz/ tydzień w 3 grupach w SPL: 1godz./tydzień w 6 grupach. Będą to grupy interdyscyplinarne prowadzone w modułach matematyka i przyroda. W GimL zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1godz./tydzień w 17 grupach w tym 8 grup o nachyleniu matematycznym
i łącznie 9 grup o specjalności przyrodniczej (biologia, chemia, fizyka, geografia).

6) „Eksperyment – to lubię” Będą to dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania dla uczniów z klas IV-VI SPL i SPK oraz klas I-III GimL. Celem jest organizacja kółek zainteresowań w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Dzieci uzyskają możliwość rozwoju zainteresowań zjawiskami matematyczno-przyrodniczymi, będą brać udział
w warsztatach podczas których pracować będą indywidualnie oraz w grupach 2-3 osób tworząc doświadczając i eksperymentując. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska. Metody: dominujący będzie eksperyment, będą też: gry logiczne, ćwiczenia interaktywne, zajęcia w terenie. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie
z zadaniem 5. Część zajęć odbędzie się w międzyszkolnej pracowni przyrodniczej-opis
w zad.9.Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-os. okresie IX2017r.-VI2019r. W SPK w wymiarze 2 godz/tydzień w 3 grupach w SPL: 1godz./tydzień w 4 grupach. Będą to grupy interdyscyplinarne prowadzone
w modułach matematyka i przyroda. W GimL zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1godz./tydzień w 11 grupach w tym 5 grup o nachyleniu matematycznym i łącznie 6 grup
o specjalności przyrodniczej (biologia, chemia, fizyka, geografia)

7) „Programowanie to proste” – Program rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania dla uczniów z klas IV-VI SP i I-III gimnazjum. Celem jest wprowadzenie uczniów świat programowania będącego jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Uczniowie poszerzą podstawowe umiejętności w zakresie programowania oraz uzyskają praktyczne umiejętności poprzez udział w warsztatach podczas których rozwiną wiedzę
z algorytmiki i programów do nauki programowania. Kluczowym elementem zajęć będzie praca w grupach 2-3 osób nad stworzeniem robota z dedykowanych klocków i zaprogramowaniem go by wykonywały proste zadania. Metody: eksperyment, gry logiczne, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne: tablety i dedykowane klocki do budowy robotów, wykorzystywane będą również z zadana 6 oraz pracownia komputerowa z zadania 8. Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10 (Centrum Nauki). Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-os. okresie IX2017r.-VI2019r. W SPK w wymiarze 1 godz/tydzień w 1 grupie, w SPL: 1godz./tydzień w 2 grupach, w GimL w wymiarze 1godz./tydzień w 6 grupach.

8) „Komputer w domu i w szkole”: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów komputerowych dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gimnazjum. Celem jest wzrost kompetencji informatycznych uczniów. Uczestnicy będą uczyć się jak wyszukiwać , filtrować i oceniać oraz zapisywać informacje, poszerzą umiejętności w zakresie komunikacji cyfrowej i zasad netykiety, dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni , będą tworzyć własne filmy, przetwarzać je i publikować . Metody: warsztaty, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne :pracownia komputerowa zmodernizowana dla potrzeb projektu, kamera cyfrowa (SPK) edytor video (GimL). Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK ,SPL i GimL okresie IX2017-VI2019r. w grupach 10-osobowych (os.)
w wymiarze 1 godz/tydzień w tym w SPL 4grupy, w SPK 2grupy wGimL 4 grupy.

9) „Zielona szkoła” wsparcie dla uczniów celem którego jest rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć organizowanych poza szkołą w formie wyjazdów edukacyjnych (wycieczki) Celem zadania jest wzmocnienie i uzupełnienie działań projektowych w szczególności opisanych w zadaniach 1,2,4 i 5(kompetencje matematyczno- przyrodnicze).

 1. Doskonalenie nauczycieli” Wsparcie dla nauczycieli SPK, SPL i GimL mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania metodą eksperymentu w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Planujemy 3 formy wsparcia: 1-warsztaty TiK
  w edukacji, skierowane do wszystkich nauczycieli wymienionych szkół, 2-szkolenie
  z programowania dla nauczycieli informatyki i nauczycieli klas I-III SP, 3-warsztaty, nauczanie metodą eksperymentu dla nauczycieli przyrody w SP i przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum oraz nauczycieli matematyki.

Udział w wymienionych zajeciach jest bezplatny.

Zasady rekrutacji uczestników do projektu „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”, warunki organizacji zajęć, wyjazdów i imprez oraz prawa i obowiązki uczestników projektu, określa Regulamin

DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji Projekt EOW

Zał Nr 1 do regulaminu

Zał nr 2 do regulaminu

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na : Dostawę i montaż wyposAŻenia placu zabaw do Przedszkola Samorządowego,,Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”
objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

na : Dostawę i montaż wyposażenia placu
zabaw do Przedszkola Samorządowego,,Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią
w Luborzycy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na : Dostawę i montaż sprzętu multimedialnego w Przedszkolu Samorządowym,,Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”
objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
NA ZADANIE:

„Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego w Przedszkolu Samorządowym,,Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy”

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w procedurze „zapytania ofertowego” o nr ZP.CZE.7.III.20I7 na zadanie : „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”
objętego dofinansowaniem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zawiadamiam , że w procedurze „zapytania ofertowego”o nr ZP.CZE.7.III.20I7
na zadanie : „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw
do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka”
w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dnia 11.09.2017 r

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”
objętego dofinansowaniem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dnia 11.09.2017 r
Zapytanie ofertowe o wartości do 30000 euro
na:
„Dostawa, wraz z montażem wyposażenia  placu zabaw
do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka”
w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

informacja z otwarcia ofert 11.09.2017r

Zapytanie ofertowe Nr III na zadanie: ,,Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe Nr III na zadanie:

,,Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw

do Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka”

w Dojazdowie z Filią w Luborzycy

Zapytanie ofertowe nr III

formularz oferty załącznik nr 1 – III

umowa-place zabaw-załącznik-nr-2 – III

II edycja akcji „Zwalniam przy Szkole”

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy do wzięcia udziału w II edycji akcji pn. ZWALNIAM PRZY SZKOLE. Tegoroczna akcja
została objęta patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Telewizji Kraków oraz Radia Kraków. Terminarz akcji przedstawia się następująco:
– 5 września 2017 r. – ogłoszenie konkursu na projekt najbardziej przyjaznego i bezpiecznego przejścia dla pieszych
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII. Uczniowie użyją fantazji i wyobraźni do przygotowania projektu przejścia dla pieszych, mogą stworzyć nowe oznakowanie przejścia, sporządzić nowe znaki drogowe. Projekt musi zawierać mapkę oraz uzasadnienie, skąd taki pomysł.
Projekt należy przygotować w formacie A3.- Prosimy o dostarczenie prac do Biura Rady do dnia 26 września 2017 r.
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie m.in.: Marek Dworak /Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego/, mł. insp. Maciej Rymar /Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie/.- Podobnie jak w roku ubiegłym, finał akcji w terenie, odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. Zgłoszone dzieci wraz z Policją będą patrolować miejsca przy wyznaczonych szkołach.

– Na Sesji Rady Gminy, pod koniec września 2017 r. /konkretny termin zostanie podany
w późniejszym czasie/ odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu na projekt przejścia dla pieszych.

Mając na uwadze cel jaki przyświeca naszej akcji a mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół, na czym wszystkim nam zależy, zachęcamy do włączenia się do jej realizacji.