Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy | AKTUALNOŚCI
141
archive,category,category-aktualnosci,category-141,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

GMINA KOCMYRZÓW -LUBORZYCA REALIZUJE PROJEKT PN. „PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO”

Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt:

pn. „Przedszkole dla każdego”

w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r

Projekt skierowany jest do następujących uczestników:

 1. dzieci w wieku 3-5 lat

 2. nauczyciele Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie

 3. Rekrutacja do nowych oddziałów Przedszkola Samorządowego Wesoła Gromadka w Dojazdowie odbędzie się na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe.

 4. Rekrutacja do zajęć dodatkowych odbędzie się we wrześniu 2017 r w Przedszkolu Samorządowym Wesoła Gromadka w Dojazdowie na podstawie kryteriów określonych w § 3.

 5. Udział w zajęciach wymienionych w § 2 jest bezpłatny.

 6. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w zajęciach oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

 7. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami
  i umiejętnościami

   Zasady rekrutacji uczestników do projektu „Przedszkole dla każdego”, warunki organizacji zajęć, szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników projektu określa Regulamin 

  Regulamin obowiązuje w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018R

  DO POBRANIA:

  Regulamin Rekrutacji przedszkole_Dojazdów projekt

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_Dojazdów

zgłoszenie Dojazdów

zgłoszenie nauczyciel_Dojazdów

Gmina Kocmyrzów -Luborzyca realizuje Projekt pt. „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”,

Gmina Kocmyrzów -Luborzyca realizuje Projekt

pt. „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”,

realizowany w ramach w ramach 10 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.3 edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Uczestnicy projektu „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r, które obejmuje uczestnictwo w następujących rodzajach zajęć:

1) „Eksperyment dla najmłodszych”: Będą to dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej (SP). Celem jest organizacja

kółek zainteresowań w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Dzieci uzyskają możliwość rozwoju zainteresowań zjawiskami matematyczno-przyrodniczymi, będą brać udział

w warsztatach podczas których pracować będą indywidualnie oraz w grupach 2-3 osób tworząc doświadczając i eksperymentując. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska. Metody: dominujący będzie eksperyment, zajęcia w terenie, gry logiczne, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie z zadaniem 2.

Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 6-osobowych (os.) w wymiarze 1 godz/tydzień w tym w SPL 3grupy w okresie IX2017-VI2019, w SPK 2grupy w okresie IX2017-VI2018 i 1 grupa w okresie IX2019-VI2019r.

2) „Matematyka i przyroda dla najmłodszychBędą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej (SP). Celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Dzieci uzyskają pomoc w zrozumieniu zjawisk matematyczno-przyrodniczych, nadrobią zaległości w nauce uzyskają pomoc w odrabianiu zadań. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska .Metody: eksperyment, gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, zajęcia w terenie. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie z zadaniem 1. Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 6-osobowych (os.) w wymiarze 2 godz/tydzień w tym w SPL 3grupy w okresie IX2017-VI2019,
w SPK 4grupy w okresie IX2017VI2018 i 2 grupy w okresie IX2019-VI2019r.

3) „Mały programista” Program rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania dla uczniów z klas I-III SP. Celem jest wprowadzenie dzieci w świat programowania będącego jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Dzieci uzyskają podstawowe umiejętności w zakresie programowania, będą brać udział w warsztatach podczas których poznają podstawy algorytmiki, poznają pierwsze programy do nauki programowania będą też pracować indywidualnie oraz w grupach 2-3 osób tworząc roboty z dedykowanych klocków i nauczą się je programować by wykonywały proste zadania. Metody: eksperyment, gry logiczne, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne : robot edukacyjny i dedykowane klocki do budowy robotów, wykorzystywane będą również z zadana 1 oraz pracownia komputerowa
z zadania 8. Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 6-osobowych (os.) w wymiarze 1 godz/tydzień w tym
w SPL 2 grupy w okresie IX2017-VI2019, w SPK 1grupa w okresie IX2017-VI2019.

4) „Przyjazny komputer” Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów komputerowych dla dzieci z klas I-III SP. Celem jest wzrost kompetencji informatycznych uczniów. Dzieci będą uczyć się jak wyszukiwać , filtrować i oceniać oraz zapisywać informacje, poznają sposoby komunikacji cyfrowej i zasady netykiety, dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się
w cyberprzestrzeni – w sposób dostosowany do możliwości grupy wiekowej 6-9 lat. Metody: warsztaty, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne :pracownia komputerowa z zadania 8. Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK i SPL w grupach 8-osobowych (os.) w wymiarze 1 godz/tydzień w tym w SPL 3grupy w okresie IX2017-VI2019, w SPK 3grupy w okresie IX2017-VI2018 i 2 grupy w okresie IX2019-VI2019r.

5) „Matematyka przyroda – dam radę”: Będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas IV-VI SPL i SPK oraz klas I-III GimL. Celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów, lub mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Uczniowie uzyskają pomoc w zrozumieniu zjawisk i reguł matematyczno-przyrodniczych, nadrobią zaległości w nauce uzyskają pomoc w odrabianiu zadań. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska . Metody: eksperyment, gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, zajęcia w terenie. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie z zadaniem 6. Uzupełnieniem zadania będą wyjazdy edukacyjne opisane
w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-os. okresie IX2017r.-VI2019r. W SPK
w wymiarze 2 godz/ tydzień w 3 grupach w SPL: 1godz./tydzień w 6 grupach. Będą to grupy interdyscyplinarne prowadzone w modułach matematyka i przyroda. W GimL zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1godz./tydzień w 17 grupach w tym 8 grup o nachyleniu matematycznym
i łącznie 9 grup o specjalności przyrodniczej (biologia, chemia, fizyka, geografia).

6) „Eksperyment – to lubię” Będą to dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania dla uczniów z klas IV-VI SPL i SPK oraz klas I-III GimL. Celem jest organizacja kółek zainteresowań w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Dzieci uzyskają możliwość rozwoju zainteresowań zjawiskami matematyczno-przyrodniczymi, będą brać udział
w warsztatach podczas których pracować będą indywidualnie oraz w grupach 2-3 osób tworząc doświadczając i eksperymentując. Programy zajęć zawierać będą treści promujące ochronę środowiska. Metody: dominujący będzie eksperyment, będą też: gry logiczne, ćwiczenia interaktywne, zajęcia w terenie. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą zamiennie
z zadaniem 5. Część zajęć odbędzie się w międzyszkolnej pracowni przyrodniczej-opis
w zad.9.Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-os. okresie IX2017r.-VI2019r. W SPK w wymiarze 2 godz/tydzień w 3 grupach w SPL: 1godz./tydzień w 4 grupach. Będą to grupy interdyscyplinarne prowadzone
w modułach matematyka i przyroda. W GimL zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1godz./tydzień w 11 grupach w tym 5 grup o nachyleniu matematycznym i łącznie 6 grup
o specjalności przyrodniczej (biologia, chemia, fizyka, geografia)

7) „Programowanie to proste” – Program rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania dla uczniów z klas IV-VI SP i I-III gimnazjum. Celem jest wprowadzenie uczniów świat programowania będącego jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Uczniowie poszerzą podstawowe umiejętności w zakresie programowania oraz uzyskają praktyczne umiejętności poprzez udział w warsztatach podczas których rozwiną wiedzę
z algorytmiki i programów do nauki programowania. Kluczowym elementem zajęć będzie praca w grupach 2-3 osób nad stworzeniem robota z dedykowanych klocków i zaprogramowaniem go by wykonywały proste zadania. Metody: eksperyment, gry logiczne, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne: tablety i dedykowane klocki do budowy robotów, wykorzystywane będą również z zadana 6 oraz pracownia komputerowa z zadania 8. Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10 (Centrum Nauki). Zajęcia odbywać się będą w grupach 6-os. okresie IX2017r.-VI2019r. W SPK w wymiarze 1 godz/tydzień w 1 grupie, w SPL: 1godz./tydzień w 2 grupach, w GimL w wymiarze 1godz./tydzień w 6 grupach.

8) „Komputer w domu i w szkole”: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów komputerowych dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gimnazjum. Celem jest wzrost kompetencji informatycznych uczniów. Uczestnicy będą uczyć się jak wyszukiwać , filtrować i oceniać oraz zapisywać informacje, poszerzą umiejętności w zakresie komunikacji cyfrowej i zasad netykiety, dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni , będą tworzyć własne filmy, przetwarzać je i publikować . Metody: warsztaty, ćwiczenia interaktywne. Pomoce dydaktyczne :pracownia komputerowa zmodernizowana dla potrzeb projektu, kamera cyfrowa (SPK) edytor video (GimL). Uzupełnieniem zadania będą zajęcia w terenie opisane w zadaniu 10. Zajęcia odbywać się będą w SPK ,SPL i GimL okresie IX2017-VI2019r. w grupach 10-osobowych (os.)
w wymiarze 1 godz/tydzień w tym w SPL 4grupy, w SPK 2grupy wGimL 4 grupy.

9) „Zielona szkoła” wsparcie dla uczniów celem którego jest rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć organizowanych poza szkołą w formie wyjazdów edukacyjnych (wycieczki) Celem zadania jest wzmocnienie i uzupełnienie działań projektowych w szczególności opisanych w zadaniach 1,2,4 i 5(kompetencje matematyczno- przyrodnicze).

 1. Doskonalenie nauczycieli” Wsparcie dla nauczycieli SPK, SPL i GimL mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania metodą eksperymentu w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Planujemy 3 formy wsparcia: 1-warsztaty TiK
  w edukacji, skierowane do wszystkich nauczycieli wymienionych szkół, 2-szkolenie
  z programowania dla nauczycieli informatyki i nauczycieli klas I-III SP, 3-warsztaty, nauczanie metodą eksperymentu dla nauczycieli przyrody w SP i przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum oraz nauczycieli matematyki.

Udział w wymienionych zajeciach jest bezplatny.

Zasady rekrutacji uczestników do projektu „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”, warunki organizacji zajęć, wyjazdów i imprez oraz prawa i obowiązki uczestników projektu, określa Regulamin

DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji Projekt EOW

Zał Nr 1 do regulaminu

Zał nr 2 do regulaminu

II edycja akcji „Zwalniam przy Szkole”

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy do wzięcia udziału w II edycji akcji pn. ZWALNIAM PRZY SZKOLE. Tegoroczna akcja
została objęta patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Telewizji Kraków oraz Radia Kraków. Terminarz akcji przedstawia się następująco:
– 5 września 2017 r. – ogłoszenie konkursu na projekt najbardziej przyjaznego i bezpiecznego przejścia dla pieszych
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII. Uczniowie użyją fantazji i wyobraźni do przygotowania projektu przejścia dla pieszych, mogą stworzyć nowe oznakowanie przejścia, sporządzić nowe znaki drogowe. Projekt musi zawierać mapkę oraz uzasadnienie, skąd taki pomysł.
Projekt należy przygotować w formacie A3.- Prosimy o dostarczenie prac do Biura Rady do dnia 26 września 2017 r.
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie m.in.: Marek Dworak /Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego/, mł. insp. Maciej Rymar /Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie/.- Podobnie jak w roku ubiegłym, finał akcji w terenie, odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. Zgłoszone dzieci wraz z Policją będą patrolować miejsca przy wyznaczonych szkołach.

– Na Sesji Rady Gminy, pod koniec września 2017 r. /konkretny termin zostanie podany
w późniejszym czasie/ odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu na projekt przejścia dla pieszych.

Mając na uwadze cel jaki przyświeca naszej akcji a mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół, na czym wszystkim nam zależy, zachęcamy do włączenia się do jej realizacji.

 

Nabór na stanowisko: Referent w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Nabór na stanowisko:

Referent w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy,

Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca – Referent w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Nabór – referent CZE

kwestionariusz 2017

niekaralność 2017

Budowa Szkoły w Karniowie

Od maja br. prowadzone są prace budowlane w ramach zadania: „Dokończenie budowy szkoły podstawowej w Karniowie”. Teren inwestycji został ogrodzony ogrodzeniem docelowy, trwają prace na terenie działki związane z budową zbiorników – szambo. Wewnątrz budynku montowane są instalacje: elektryczne, wody, kanalizacji, instalacje wentylacji mechaniczne, centralnego ogrzewania. Budowa prowadzona jest zgodnie z harmonogramem robót.

 

Przedszkole dla każdego

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Przedszkole dla każdego”
objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu

„Przedszkole dla każdego”.
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 października 2018 roku. Grupa docelowa: 160 dzieci oraz 15 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie.

Dofinansowanie pozyskane na realizację ww. projektu, dzięki staraniom Centrum Zarządzania Edukacją naszej gminy, a pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej wynosi 1 061 692,08 złotych (tj. 84,94% ), natomiast wkład własny to kwota 188 250,00 złotych (tj. 15,06%)
Główne zadania:

 • utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie,w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, dydaktyczne i zabawki,
 • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego,zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania,
 • zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw,
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu.

Główne rezultaty:

 • 75 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu,
 • 75 dzieci w wieku 3-5 lat,
 • 15 nauczycieli objętych wsparciem,
 • 1 przedszkole doposażone w sprzęt TiK, pomoce dydaktyczne, zabawki,
 • 2 budynki przedszkola dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • 160 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych,
 • 15 nauczycieli przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje,
 • 3 wyjazdy edukacyjne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Materiały dotyczące równości szans płci i niedyskryminacji” 

Agenda_ZATWIERDZONA

RownoscInfoPodrecznik

Wytyczne_zasady_rownosci_szans

TEKSTUJ NIE HEJTUJ! WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „PISZ TEKSTY NIE HEJTY” I SPRAWDŹ SIĘ JAKO TEKŚCIARZ!

Uwaga! Konkurs!!! 

Napisz… Wyślij… Wygraj!

Jesteś uczniem szkoły gimnazjalnej (lub ukończyłeś w czerwcu 2017r. szóstą klasę szkoły podstawowej i masz skończone 13 lat) lub ponadgimnazjalnej?

Chcesz spróbować swoich sił jako tekściarz?

Weź udział w Konkursie w ramach Małopolskiej Kampanii Społecznej Pisz teksty Nie hejty.

Napisz tekst piosenki w dowolnym klimacie o tytule „Mam swoją wartość”.

Zgarnij nagrody i spełnij marzenia!

Nie zwlekaj! Zgłoszenie konkursowe wyślij najpóźniej do 31.07.2017

Do wygrania 3 bony podarunkowe* o wartości: 600, 500 i 400 zł!!!
*Bony podarunkowe do zrealizowania na www.katalogmarzen.pl

Masz pytania? Napisz wiadomość na adres koordynatorprojektu@ckip.pl

Centrum Zarządzania Edukacją objęło patronatem Konkurs „PISZ TEKSTY NIE HEJTY”

 

Do pobrania:

pisz_teksty_nie_hejty._regulamin_konkursu

pisz_teksty_nie_hejty._zalacznik_nr_1_-_zgloszenie_do_konkursu

pisz_teksty_nie_hejty._zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_opiekuna

 

 

Eksperymentuję Odkrywam Wiem


Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: ,,Eksperymentuję Odkrywam Wiem” objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu

Eksperymentuję Odkrywam Wiem

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

Dofinansowanie pozyskane na realizację ww.projektu, dzięki staraniom Centrum Zarządzania Edukacją naszej gminy, wynosi łącznie 1 262 371,20 zł :  w tym środki pomocowe Unii Europejskiej to kwota

1 130 620,02 zł, a środki wsparcia z budżetu państwa to 131 751,18. 

Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

Główne zadania:

– Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze) w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI – SP oraz gimnazjum

– Zajęcia z programowania i robotyki w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

– Zajęcia komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

– Międzyszkolna pracownia przyrodnicza

– Zajęcia w terenie uzupełniające, obrazujące i utrwalające działania podejmowane na zajęciach pozalekcyjnych

– Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu w dydaktyce

– Główne rezultaty:

– 423 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych

-35 nauczycieli objętych wsparciem

– 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum doposażone w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne

– 3 szkoły dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

– 390 uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe

– 35 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje

– 1 międzyszkolna pracownia przyrodnicza

– 6 wyjazdów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III SP, IV-VI i gimnazjum)

Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017r. w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Materiały dotyczące równości szans płci i niedyskryminacji”

Wytyczne_zasady_rownosci_szans

RownoscInfoPodrecznik

Agenda_ZATWIERDZONA

Wyniki konkursów na dyrektorów Szkół

W środę 17 maja br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przeprowadzone zostały Konkursy na Dyrektorów Szkół Podstawowych w  Kocmyrzowie, Maciejowicach, Łuczycach, Pietrzejowicach.
W wyniku przeprowadzonych Konkursów , Komisja wyłoniła kandydata na Dyrektora SP w Kocmyrzowie -Pan Marek Bielak, oraz SP w Łuczycach- Pani  Danuta Kozera.
Kandydat  na stanowisko Dyrektora SP w Pietrzejowicach, nie został dopuszczony do postępowania konkursowego z powodu braków formalnych w złożonej ofercie. W związku z tym Konkurs nie został rozstrzygnięty.
Kandydat na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach w wyniku postępowania konkursowego, nie otrzymał od Komisji większości głosów. W związku z powyższym Komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora SP w Maciejowicach.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym kandydatom na Dyrektorów Szkół, którzy formalnie swoje obowiązki podejmą od 1 września 2017 r. 

Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
Anna Szymczyk -Sierak
Dyrektor CZE

ZARZĄDZENIE NR 005 0.3 6.2017